Käyttöehdot

 

Tutustu seuraaviin ehtoihin sekä verkkoapteekin toimitusehtoihin ennen ApteekkiOstos.fi verkkopalvelun käyttämistä. Tampereen Apteekki Koilliskeskus tarjoaa näitä verkkopalveluja seuraavien ehtojen ja ilmoituksien mukaan. Apteekki pidättää oikeuden muuttaa, korvata tai poistaa näitä ehtoja.

 

Yleistä

 

Käyttöehdot koskevat tätä Tampereen Apteekki Koilliskeskuksen ApteekkiOstos.fi verkkokauppaa. Palvelun omistaa Tampereen Apteekki Koilliskeskus.

 

Verkkokaupan käyttäminen edellyttää käyttöehtojen hyväksymistä.

 

Käyttäjän vastuu

 

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua sen ohjeiden mukaisesti.

 

Käyttäjän tulee täyttää tilaus- ja toimitusehdoissa mainitut vaatimukset.

 

Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja palvelun rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan mahdolliset virheelliset tiedot viivytyksettä.

 

Käyttäjä hyväksyy tilausta koskevat tilaus- ja toimitusehdot.

 

Käyttäjä hyväksyy palveluntarjoajan toimesta tehdyt muutokset asiakkuuteensa.

 

Käyttäjä vastaa palveluntarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden tekijänoikeuksilla suojatun materiaalin luvattomasta käyttämisestä aiheutuvista seuraamuksista.

 

Palveluntarjoajan vastuu

 

Palveluntarjoaja vastaa kaikesta palvelussa esitettävästä sisällöstä. Tämän verkkopalvelun sisältö on tarkoitettu yleisinformaatioksi sekä sairauden hoidon tueksi että terveyden vaalimiseen. Näiden verkkosivujen tarkoituksena on tarjota tietoa Tampereen Apteekki Koilliskeskuksen tarjoamista palveluista ja tuotteista sekä tarjota käyttäjälle tietoa terveyden vaalimiseen sekä sairauden hoidon tueksi. Verkkopalvelun sisältöä ei pidä tulkita lääketieteelliseksi diagnoosiksi tai ohjeeksi, joka korvaisi ammattihenkilöstön antaman ohjeen. Lääkärin antamat annosohjeet sekä tuotekohtaiset ohjeet tulee aina lukea huolellisesti ennen lääkkeen käytön aloitusta.

 

Palveluntarjoaja vastaa, että kaikki palvelussa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista. Tähän verkkopalveluun sisältyvät asiatiedot saattavat sisältää mielipide- ja koulukuntaeroja sekä painovirheitä. Myös tuote- tai palvelutiedoissa voi olla poikkeamia sen hetkiseen tarjontaan nähden tai painovirheitä. Verkkosivuilla olevia tietoja muutetaan ajoittain.

 

Palvelutarjoajalla on oikeus muuttaa ja päivittää ja korjata palvelun sisältöä ja/tai sääntöjä ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

 

Palveluntarjoaja ei vastaa ulkopuolisten palveluiden tai yritysten esittämästä virheellisestä palvelua koskevasta informaatiosta.

 

Palveluntarjoaja vastaa sille kertyvistä kaikista asiakastiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä. Tarkempia tietoja asiakastietojen käsittelystä saat rekisteriselosteestamme.

 

Palveluntarjoaja voi tarvittaessa peruuttaa tilauksen tai evätä asiakkuuden. Väärinkäytöksistä voidaan ilmoittaa viranomaisille.

 

Tämä verkkopalvelu saattaa sisältää linkkejä muiden kuin Tampereen Apteekki Koilliskeskuksen ylläpitämille verkkosivuille. Linkit on tarkoitettu täydentämään tämän verkkopalvelun sisältöä. Apteekki ei kontrolloi eikä ole vastuussa niiden sisällöstä, henkilön tietosuojaan liittyvistä seikoista tai linkkeihin tehdyistä muutoksista tai päivityksistä.

 

Tampereen Apteekki Koilliskeskus ei ole vastuussa välillisistä vahingoista, joita kuluttajalle saattaa syntyä tämän verkkopalvelun käyttämisestä, ellei kuluttajansuojalaissa tai muissa kuluttajaa koskevissa laeissa ja määräyksissä ole toisin määrätty.

 

Palvelun immateriaalioikeudet

 

Kaikki palvelussa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit ovat palveluntarjoajan ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty.

 

Evästeiden käyttö

 

Palvelussa käytetään cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeitä käytetään, koska niiden avulla voimme tarjota asiakkaille yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeen poiskytkeminen selaimesta saattaa vaikuttaa palveluiden asianmukaiseen toimintaan.

 

Tietosuoja ja tietojen käsittely palvelussa

 

Palveluntarjoaja huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Palveluntarjoajan keräämistä ja tallentamista asiakastiedoista voi tarvittaessa lukea lisää tietosuojaselosteesta (Tietosuojaseloste).


 

Tampereen Apteekki Koilliskeskus, päivitetty viimeksi 7.4.2020