Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

Rekisterinpitäjä

 

ApteekkiOstos

c/o Tampereen Apteekki Koilliskeskus (jäljempänä ”Apteekki”)

Liikekatu 3

33580 Tampere

Suomi Finland

asiakaspalvelu@apteekkikoilliskeskus.fi

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Esko Sorvala

 

Rekisterin nimi

 

ApteekkiOstos.fi asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja mihin niitä käytetään

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja asiakkuuden hoitamiseen ja asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Asiakkaan luvalla hänelle voidaan lähettää markkinointiviestejä tai muita uutiskirjeitä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Apteekki Koilliskeskuksen alihankkijoilla.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, syntymäaika, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot lääkeneuvontatarpeesta, asiakkaan tilaushistoria, toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite ja tuotearvostelut.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esimerkiksi luottopalvelujen tarjoajalta.

Asiakkaan pankki- tai luottokorttien tiedot eivät ole ApteekkiOstos- verkkokaupan henkilökunnan nähtävissä. Maksuliikenne toteutetaan pankkien tai luottokunnan SSL-salatussa järjestelmässä. Asiakkaan tili- tai korttinumerot eivät välity ApteekkiOstoksen tietoon.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten.

Tiedot ovat tallennettu ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelinjärjestelmään ja niihin on ApteekkiOstos -verkkokaupan henkilökunnan lisäksi pääsy palveluntarjoajan henkilökunnalla, joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

 

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

  • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
  • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
  • Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
  • Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun 
  • Facebook-painikkeiden käyttötiedot lähetetään Facebook-palveluun.

Apteekki voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

 

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Apteekkiostos.fi järjestelmistä. Poistotoimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
  • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen
  • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
  • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi

 

Evästeiden käyttö

Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamiseen. Evästeiden käyttö ei tallenna henkilökohtaisia tietoja, joiden perusteella yksittäiset käyttäjät voitaisiin tunnistaa.

Eväste on pieni tekstitieto, joka tallentuu laitteellenne käyttäessänne verkkopalveluamme. Evästeillä ei voida levittää haittaohjelmia, eivätkä ne siksi vaikuta oleellisella tasolla tietoturvaan. Evästeiden avulla pystymme tunnistamaan tiettyjä tähän laitteeseen liittyviä tietoja ja käyttämänne laitteen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

ApteekkiOstos verkkokaupalla ei ole vastuuta siitä, jos asiakkaan tiedot joutuvat ulkopuolisten tietoon ApteekkiOstos verkkokaupasta riippumattomien tietomurtojen takia (esimerkiksi palvelin on tietomurron kohteena, jota ApteekkiOstos verkkokaupan henkilökunta ei olisi voinut estää).

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne Tampereen Apteekki Koilliskeskuksen henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tietojen hallinnointi

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan uuden tilauksen yhteydessä. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.

Asiakkaana sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää apteekkiostos.fi poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä apteekkikoilliskeskus@apteekit.net.

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

 

Apteekin oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta

Pyrimme kehittämään palveluitamme jatkuvasti ja tarjoamaan paremman asiakaskokemuksen käyttäjillemme. Tämän myötä joitakin palveluita ja toiminnallisuuksia saattaa tulla lisää tai ne voivat muuttua, jolloin päivitämme tätä selostetta tarpeen mukaan.

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.

Merkittävistä muutoksista ilmoitamme asiakkaillemme erikseen.

 

Lailliset apteekin verkkopalvelut

Lailliset apteekin verkkopalvelut

 

Tampereen Apteekki Koilliskeskus, päivitetty viimeksi 14.4.2020